Articles by Toni Panagu

UP CIRCUIT: Iwas sa E-waste

Mabilis magbago ang panahon, ganoon na rin ang modelo o unit ng iyong smartphone -- maya’t maya ay nag-a-update sa bago at mas mabuting anyo o bersyon. Masasabi na sa tulin ng ebolusyon ng teknolohiya ngayon mabilis naluluma ang mga gamit, ang bunga: basura. E-waste ang tawag dito, basurang likha ng mga kagamitang elektronikong naging depektibo at ngayon ay hindi na maaaring isalba o yaong sadyang napagsawaan lamang. Tila balat ng kendi na hindi na makokonsumo, ayun nga lang, gawa ito sa bakal at may mga kemikal pang halo, na nakasasama pa kung minsan.

#YOLO: You Olweys Live Online

Aba’y bakit hindi? Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Anna Vital, Founder at Information Designer ng Adioma.com, tinatayang 80,000 katao ang makikilala ng isang tao sa buong buhay niya, samantalang 47 milyon naman ang bilang ng mga taong gumagamit ng Facebook sa Pilipinas at nadaragdagan pa. Kung iisipin (at gagamitan ng Math) lumalabas na 0.17% lang ng kabuuang populasyon ng mga Filipinong gumagamit ng Facebook ang 80,000 na kataong maaari mong makilala sa buong buhay mo. Tuldok lamang kung iisipin. Patak lang ng tubig-alat sa dagat. Kaya kung lilisan ka sa mundong ibabaw (huwag naman sana) madali lang kakalat ang balitang wala ka na. Pero ang tanong, puwera kompyutasyon, sinu-sino ang may pakialam sa balita?


Opisyal na lingguhang pahayagan ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman