Naging pangalawang tahanan na ang Bulwagang Vinzons para sa mga naging miyembro ng publikasyon.


Noong Oktubre nang nakaraang taon, naghain ng desisyon ang pamunuan ng Unibersidad para sa malawakang renobasyon ng Bulwagang Vinzons. Ibig sabihin nito, mapipilitan lahat ng mga tanggapan na nakahimpil sa Bulwagang Vinzons–kabilang ang Philippine Collegian–na lisanin ang gusali.


Naging bahagi ako ng Philippine Collegian sa unang taon ko sa Unibersidad. Ngunit simula hayskul pa lang ay nasubaybayan ko na ang pahayagan sa tulong ng social media. Hindi ko malilimutan ang unang tapak ko sa opisina bitbit ang dalawang blue book, kaunting husay, at sapat na lakas ng loob.

“I’m sorry, sa tingin kasi namin hindi ka pa ready maging part ng Kule” ang tugon ng patnugot matapos ang aking interbiyu at eksam na may resultang hindi pasado para maging bahagi ng Philippine Collegian. Nakakapanlumo na hindi pa sapat ang aking pagsasanay noong hayskul para maging bahagi ng pahayagan. Nakakatawa at nakakainis na agad naman itong binawi ng patnugot at nilinaw na nagbibiro lamang siya. Sa totoo, pasado ako para maging bahagi ng pahayagan.


Simula noon, naging malayang espasyo ang Vinzons 401 para maipagpatuloy ko ang hilig sa pahayagang pangkampus. Pribilehiyo ang makasalamuha ang mga mahuhusay na patnugot, manunulat, at maaangas na grapiks–kung saan ako ay naging bahagi at natuto.


Ngunit hindi ako nagtagal sa aking unang sabak dito sa Philippine Collegian, dala na rin ng mga personal na rason at adjustment period, bilang ito rin ang una kong semestre sa Unibersidad. Hindi naging maayos ang aking partisipasyon sa mga presswork at hindi ko rin nagampanan nang maayos ang ilan sa aking mga responsibilidad.


Ngayong binigyan ulit ako ng oportunidad na muling maging bahagi ng pahayagan, isang hamon para sa maayos na paglalaan ng oras at atensyon para magampanan ang tungkulin hindi lamang sa kamag-aaral, kung hindi pati sa mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan–ang mga mahihirap, ang mga naaapi, ang mga napagsasamantalahan.


Malaking suliranin ang dulot ng pagkawala ng Vinzons 401 sa Philippine Collegian. Bukod sa pagiging pamuhatan, ang silid na ito ay naging saksi sa gabi-gabing pagpupunyagi ng bawat isang kawani nito, naging lunduyan ng kritikal na pag-iisip, at mahabang kasaysayan ng matapang na pakikibaka para sa kalayaan sa pamamayahag.


Magpapatuloy ang ika-96 na taon ng Philippine Collegian sa kabila ng mga suliranin na kinakaharap ng pahayagan, mula sa kawalan ng interes ng mga mag-aaral hanggang sa pakikipaglaban para sa mas maayos na pasilidad para sa Philippine Collegian. Mananatiling bukas ang pahayagan sa lahat ng nais maging bahagi ng tunay at mahusay na hanay ng pamamahayag na pang mag-aaral, na patuloy na naglilingkod sa masa, at nagsisilbing tagamulat sa bawat Iskolar ng Bayan.

Comments

Your email address will not be published.


*


Opisyal na lingguhang pahayagan ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman