#FirstDayRage

Students demand reforms, better policies

FIRST DAY RAGE. Anakbayan Maskom Chairperson Gab Ramos (foreground) calls for better leadership in the College of Mass Communication and more pro-student policies in the University. The First Day Rage mobilization was called for by the Katipunan ng mga Sangguniang Mag-aaral sa UP (KASAMA sa UP) and was held on January 15 at the AS steps to welcome the second semester. PHOTO: Joaquin Arriola ———————————————

Opisyal na lingguhang pahayagan ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman