CollegianAUX

UP CIRCUIT: Iwas sa E-waste

March 4, 2019

Mabilis magbago ang panahon, ganoon na rin ang modelo o unit ng iyong smartphone -- maya’t maya ay nag-a-update sa bago at mas mabuting anyo o bersyon. Masasabi na sa tulin ng ebolusyon ng teknolohiya ngayon mabilis naluluma ang mga gamit, ang bunga: basura. E-waste ang tawag dito, basurang likha ng mga kagamitang elektronikong naging depektibo at ngayon ay hindi na maaaring isalba o yaong sadyang napagsawaan lamang. Tila balat ng kendi na hindi na makokonsumo, ayun nga lang, gawa ito sa bakal at may mga kemikal pang halo, na nakasasama pa kung minsan.

UP CIRCUIT: Iwas sa E-waste

Mabilis magbago ang panahon, ganoon na rin ang modelo o unit ng iyong smartphone — maya’t maya ay nag-a-update sa bago at mas mabuting anyo o bersyon. Masasabi na sa tulin ng ebolusyon ng teknolohiya…

Read More

CollegianAUX: Bike Sharing is Caring

If you have gone around UP Diliman, you could not have missed at least one of the 40 identical bicycles parked in campus. All painted in red, relatively new, and marked with a popping white imprint that is hard to miss: the logo of UP Bike Share, the University’s first and only bike sharing organization.

Opisyal na lingguhang pahayagan ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman